What a bit fitter does?

If a bit fitter passes by, the following points are approached:

 • Body Check:                                                                                                                                                                   The bitfitter will check the body of the horse for any problems that my influences the riding skills of the horse.
 • Dental check:
  It is extremely important that the horse’s teeth are in order. The bit-fitters have the skill and knowledge to evaluate the teeth as well as detect possible problems.
 • Mouth Check:
  The mouth is well examined. Here, among other things the tongue, the lips and the mucosal layers as the surroundings will be carefully checked. Also, irritation is an point of interest, maybe caused by the bit which is currently being driven, or if any old trauma has been  noted.
 • Bit-Control:
  The current bit is viewed in the mouth. The bit-fitter watches the action and the pressure of the bit. Then there can be driven to form a complete picture.
 • Interview:
  Some observations will be presented from both the rider and bit-fitter. What are the symptoms? what is the expectation? what are the findings? what’s the advice?
 • Bit advice:
  Based on the findings in the mouth and consultations with the rider will follow an advice. If the advice is to measure a different bit, there is the opportunity to try the bit directly with the bit-fitter present. The bit-fitter generally has a fairly large assortment of bits where use can be made.

Wat doet een bit-fitter?

Als er een bit-fitter langs komt worden de volgende punten benaderd:

 • Body Check:                                                                                                                                                                   De bitfitter zal kort het lichaam van uw paard onderzoeken voor afwijkingen die van invloed kunnen zijn op het rijden. Zitten er knelpunten in de bouw van het paard? Zijn er bepaalde plekken op het lichaam welke gevoelig zijn?
 • Gebits-controle:
  Het is van uiterst belang dat het gebit van het paard in orde is. De bit-fitters beschikken over de handigheid en kennis om het gebit zo goed mogelijk te controleren en beoordelen.
 • Mond-controle:
  De mond wordt goed bekeken. Hier wordt naar onder andere de tong, de lippen, de lagen en slijmvlies eromheen gekeken. Ook wordt er gekeken of er irritatie is van het bit waar op het moment mee gereden wordt, of van eventueel oud trauma.
 • Bit-controle:
  Het huidige bit wordt bekeken in de mond. Er wordt gelet op de inwerking en de drukverdeling van het bit. Vervolgens kan er dan gereden worden om een zo compleet mogelijk beeld te vormen.
 • Interview:
  Er zal overlegd worden wat de waarnemingen zijn van de ruiter en bit-fitter.  Wat zijn de klachten? wat is het toekomst beeld? wat zijn de bevindingen? wat is het advies?
 • Bit advies:
  Aan de hand van de bevindingen in de mond en het overleg met de ruiter zal er een advies volgen. Als het advies is om een ander bit aan te meten, is er de mogelijkheid om het bit direct met de bit-fitter te proberen. De bit-fitter heeft over het algemeen een behoorlijk groot assortiment aan bitten waar gebruik van kan worden gemaakt.